Decydując się na kredyt hipoteczny, powinniśmy zwrócić uwagę na naszą zdolność kredytową. Jest ona ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy udzielaniu kredytu przez bank...

Decydując się na kredyt hipoteczny, czyli na zobowiązanie na długie lata, chcemy, aby jego koszty były możliwie najniższe. Dlatego też, aby skutecznie wybrać tani kredyt...

Z początkiem 2019 roku wystartował nowy program rządowy wspierający Polaków w spełnianiu marzeń o nowym, komfortowym mieszkaniu. Projekt, którego założeniem jest pomoc w uiszczaniu opłat...

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego i jego ubezpieczenie wiąże się z koniecznością dostarczenia wielu niezbędnych dokumentów. Dziś odpowiemy na pytanie, gdzie powinniśmy się po niektóre z nich...

Przez wiele lat po transformacji ustrojowej kwestia mieszkalnictwa była zaniedbywana przez kolejne rządy. Zmienił to program Rodzina na Swoim, który zastąpiło Mieszkanie dla Młodych, polegające...

Mieszkanie dla Młodych wkracza powoli w końcową fazę. Dalej jednak pozostało bardzo dużo środków do rozdysponowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program MdM rozpoczął się w...

Coraz głośniej robi się o programie Mieszkanie Plus i budowie tanich mieszkań na wynajem. Szum medialny związany z rozpoczęciem nowych działań spowodował, iż wiele osób...

Decyzja o zakupie mieszkania czy domu nie należy do najłatwiejszych. Ofert jest mnóstwo, tylko przebierać. Jak znaleźć nie tylko najlepszą nieruchomość, ale i najkorzystniejszy kredyt...

Tanie mieszkania na wynajem i konta, na których będzie można gromadzić oszczędności na wydatki mieszkaniowe są dwoma głównymi punktami programu Mieszkanie Plus. Trzecim jest wspieranie...

Można to śmiało powiedzieć, Narodowy Fundusz Mieszkaniowy będzie najważniejszą instytucją programu Mieszkanie Plus. Warto poznać najważniejsze zapisy projektu ustawy o NFM, który był poddany pod...

Narodowy Fundusz Mieszkaniowy z chwilą wejścia w życie ustawy o operatorze programu Mieszkanie Plus stanie się zarządcą gruntów, na których budowane będą tanie mieszkania na...

Operator programów mieszkaniowych to kluczowa instytucja, od której sprawności działania zależy powodzenie lub porażka danego przedsięwzięcia. Docelowym operatorem programu Mieszkanie Plus ma być Narodowy Fundusz...

Narodowy Program Mieszkaniowy powstaje pod nadzorem:

Narodowy Program Mieszkaniowy to odpowiedź na potrzeby sporej części społeczeństwa, której zarobki nie pozwalały dotychczas na nabycie własnego mieszkania na zasadach komercyjnych. Strategia przyjęta przez rząd Prawa i Sprawiedliwości ma tę sytuację odmienić.

Jakie są cele Narodowego Programu Mieszkaniowego?

Podstawowym celem jest zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób, których dochody nie pozwalają na nabycie lub nawet wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych. Realizacja Narodowego Programu Mieszkaniowego ma, z uwzględnieniem wycofania pewnych mieszkań z użytkowania, doprowadzić do powstania ok. 2,5 mln mieszkań. Spodziewanym efektem ma być wzrost wskaźnika liczby mieszkań przypadającej na tysiąc mieszkańców z 363 do 435, czyli obecnej średniej Unii Europejskiej. Taki wynik powinniśmy osiągnąć, wedle zaleceń unijnych, do roku 2030.

Program ma także pomóc osobom najuboższym, których może dotyczyć zjawisko wykluczenia społecznego – czy to z powodu niskich zarobków, czy też trudnej sytuacji życiowej. Dla takich osób powstają mieszkania gminne. Jest ich niestety w dalszym ciągu za mało. Na koniec roku 2014 gospodarstw domowych oczekujących na pozytywną decyzję ze strony gminy było aż ponad 165 tysięcy.

Innym z celów Programu jest polepszenie standardów mieszkań. W Polsce jest aż w 700 tysięcy mieszkań, które nie spełniają podstawowych norm bezpieczeństwa. Są to budynki zaniedbane, o złym stanie technicznym. Brakuje w nich instalacji spełniających podstawowe potrzeby mieszkaniowe, jak prąd, gaz czy woda. Mieszkania te często są również przeludnione.

Wedle planów rządu liczba osób mieszkających w lokalach o tzw. warunkach substandardowych ma do 2030 r. spaść do 3,3 mln z poziomu ok. 5,3 mln. Krótko mówiąc, ma to oznaczać, że ma zostać poprawiony standard ok. 700 tysięcy mieszkań. W jaki sposób? Poprzez remonty, termomodernizację (bo ulepszeniu ma też ulec proces dostarczania energii do mieszkań), doprowadzenie podstawowych instalacji czy wreszcie zmniejszenie liczby osób, która przypada na dane mieszkanie.

Kontrola Narodowego Programu Mieszkaniowego

Zanim przejdziemy do zasad NPM, zaznaczmy, że działania w sektorze mieszkaniowym będą monitorowane przez Krajową Radę Mieszkaniową. W jej skład mają wchodzić eksperci zajmujący się na co dzień tematyką mieszkaniową, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych. Ich dziełem ma być coroczna ocena prowadzonych działań oraz proponowanie zmian programowych i prawnych, związanych z realizowaniem Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Tani wynajem w ramach programu Mieszkanie Plus

Co dokładnie KRM będzie kontrolować? NPM oparty będzie o flagowy projekt mieszkaniowy rządu – trójfilarowy program Mieszkanie Plus. Dzięki niemu ma zostać stworzona w Polsce, jak zapewniają rządzący, oferta mieszkaniowa kierowana do wszystkich gospodarstw domowych. Nowy program mieszkaniowy będzie bazować na budowie mieszkań na wynajem na gruntach należących do Skarbu Państwa. Będą one więc tańsze, a nawet, jeśli wierzyć zapowiedziom, dużo tańsze, od tych dostępnych obecnie w obrocie rynkowym. Wysokość czynszu, bez uwzględnienia opłat eksploatacyjnych, wynieść może od 10 do 20 zł za metr kwadratowy. W opcji najmu z docelowym wykupem danego mieszkania stawki czynszu oscylować będą w granicach od 12 do 24 zł/m2. Program będzie w ten sposób oddziaływał na rynkową cenę mieszkań, doprowadzając do zwiększenia możliwości nabywania mieszkań przez Polaków. Za jego realizację odpowiedzialny będzie narodowy operator, a odbywać się będzie ona przy wykorzystaniu rynkowego finansowania, zwłaszcza przy użyciu formuły funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Realizacją działań w ramach pierwszego filaru kierować będzie do czasu powołania Narodowego Funduszu Mieszkaniowego Bank Gospodarstwa Krajowego. Jego spółka, BGK Nieruchomości, będzie rozpatrywała oferty współpracy przy budowaniu tanich mieszkań na wynajem płynące od samorządów gminnych, deweloperów lub innych podmiotów, które dysponują ziemią pod zabudowę mieszkaniową.
Wsparcie budownictwa społecznego i mieszkaniowe konta oszczędnościowe

Poza tym, przewidziano wsparcie finansowe dla samorządów budujących mieszkania komunalne i chronione, noclegownie oraz schroniska dla bezdomnych. Gminy będą mogły otrzymać kredyty preferencyjne BGK i dotacje na budowę mieszkań o niskim czynszu. Wsparte zostanie też budownictwo społeczne mieszkań czynszowych budowanych przez różne podmioty np. spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego czy deweloperów.

Program będzie realizowany poprzez nagradzanie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe. Na specjalne konta, na których beneficjenci programu Mieszkanie Plus będą gromadzić środki na wykup mieszkania, będą przelewane premie za regularne oszczędzanie. Oszczędności będą zwolnione od podatku dochodowego od zysków kapitałowych, a będzie można je przeznaczyć na budowę, remont czy zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Pozostaje mieć nadzieję, że działania prowadzone w taki sposób faktycznie przyczynią się do spełniania narastających potrzeb mieszkaniowych w Polsce. Jednocześnie stopniowo będzie też podnoszony standard, tak mieszkalny, jak i energetyczny lokali. Narodowy Program Mieszkaniowy może przyczynić się do polepszenia sytuacji na rynku najmu, przez co więcej ludzi będzie stać na zakup lub tani wynajem mieszkania, które z czasem najemcy będą mogli wykupić dzięki zgromadzonym oszczędnościom i wsparciu państwa.