Narodowy Fundusz Mieszkaniowy – co to jest?

Operator programów mieszkaniowych to kluczowa instytucja, od której sprawności działania zależy powodzenie lub porażka danego przedsięwzięcia. Docelowym operatorem programu Mieszkanie Plus ma być Narodowy Fundusz Mieszkaniowy.

Do momentu jego powołania operatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli operator jeszcze funkcjonującego programu Mieszkanie dla Młodych. BGK zarządza programem pilotażowym programu, który objął budowę mieszkań w 17 miejscowościach. Obecnie prowadzone są negocjacje na temat kształtu przyszłego operatora – NFM.

Przypomnijmy, celem rządowego programu jest zwiększenie liczby mieszkań przeznaczonych dla osób o umiarkowanych dochodach, których nie stać na zgromadzenie odpowiedniego wkładu własnego do kredytu hipotecznego, a zarabiają zbyt dużo, żeby otrzymać od gminy lokum komunalne. Zaspokajanie ich potrzeb mieszkaniowych będzie się dokonywało poprzez budowę tanich mieszkań na wynajem. Czynsz za wynajem będzie wynosić maksymalnie 24 zł (jeśli zdecydujemy się na opcję z dojściem do własności), czyli mniej niż obecne stawki rynkowe.

Czym będzie Narodowy Fundusz Mieszkaniowy?

Narodowy Fundusz Mieszkaniowy będzie posiadał status państwowej osoby prawnej. W zakres jego obowiązków będzie wchodziło zarządzanie procesem budowania tanich mieszkań na wynajem. Jego zadaniem nie będzie jednak sama budowa mieszkań, lecz gromadzenie ziemi, na której mają powstać mieszkania, a następnie zarządzanie nimi. Innymi słowy, NFM będzie swoistym bankiem ziemi.

Grunty pod zarządzanie mają przekazywać Funduszowi starostowie lub prezydenci miast na prawach powiatu, Agencja Nieruchomości Rolnych, Polskie Koleje Państwowe czy Agencja Mienia Wojskowego. Wedle zamierzeń rządu, Fundusz będzie mógł zażądać przekazania każdej działki na cele programu, pod warunkiem, że nie służy ona potrzebom wynikającym ze statutu danej instytucji. Innym umocowaniem Funduszu ma być też możliwość występowania do gmin o uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego (w którym przewiduje się zabudowę mieszkaniową) lub jego zmianę. Jak więc widać, Narodowy Fundusz Mieszkaniowy będzie wyposażony w spore uprawnienia.

Co Fundusz określi zasobami programowymi?

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zajmuje się zbieraniem informacji na temat gruntów, mogących być przekazanymi na cele programu. Obecnie zebrane zgłoszenia dotyczą prawie 8 tys. ha ziemi. Narodowy Fundusz Mieszkaniowy zajmie się analizą tych zgłoszeń i podejmie decyzję o wyborze najlepszych gruntów na tzw. zasoby programu.

Wykaz tych ziem ma być stale aktualizowany. Znajdą się w nim też grunty nieobjęte planem zagospodarowania przestrzennego. Jakie dane obejmie wykaz? Znajdą się tam informacje o powierzchni, położeniu, aktualnym stanie prawnym czy rzeczywistym sposobie użytkowania określonej działki.

Komu Narodowy Fundusz Mieszkaniowy będzie odstępował grunty?

Zarządzane grunty będą mogły być wykorzystane na parę sposobów. NFM pozyskane grunty będzie mógł przekazać nieodpłatnie gminom lub organizacjom pożytku publicznego. Będą one mogły tam budować mieszkania chronione, schroniska dla bezdomnych, noclegownie. Same gminy będą mogły na tych ziemiach budować czynszowe mieszkania komunalne.
Poza tym, Narodowy Fundusz Mieszkaniowy będzie mógł sprzedawać grunty w przetargach podmiotom zobowiązującym się do budowy mieszkań na wynajem. Podmiotami tymi będą Towarzystwa Budownictwa Społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe, ale też deweloperzy i inne firmy prywatne.

Jak oferty składane przez inwestorów będą oceniane? Ważnym elementem będzie oczywiście proponowana cena, ale NFM ma też brać pod uwagę to, z jakimi osobami umowy najmu zawierane byłyby w pierwszej kolejności. Celem tego byłoby udzielanie prawa do nowo powstających tanich mieszkań na wynajem osobom najbardziej potrzebującym.
Na koniec, Fundusz miałby pilnować prac, tak żeby budowa rozpoczęła się w ciągu roku od zawarcia umowy między inwestorem a NFM i trwała maksymalnie 3 lata. Ponadto, Narodowy Fundusz Mieszkaniowy miałby prawo kontroli sposobu użytkowania działki – czy jest ona wykorzystywana zgodnie z umową sprzedaży.

Po zadaniach Funduszu widać, że będzie on pełnić kluczową rolę dla działania programu Mieszkanie Plus. Od sprawności działania i stanowczości jego pracowników w kontaktach z inwestorami będzie zależeć to, w jakim stopniu zostaną zaspokojone potrzeby mieszkaniowe Polaków. Nie tylko tych, których wezmą udział w programie, ponieważ wywrze on konkurencyjnymi cenami wpływ na stawki innych wynajmowanych mieszkań.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*