Narodowy Program Mieszkaniowy – skąd fundusze?

Narodowy Fundusz Mieszkaniowy z chwilą wejścia w życie ustawy o operatorze programu Mieszkanie Plus stanie się zarządcą gruntów, na których budowane będą tanie mieszkania na wynajem. Jego zadaniem będzie także inwestowanie zasobami nieruchomości państwowych w celu wspierania budownictwa mieszkaniowego.

Skąd Narodowy Fundusz Mieszkaniowy będzie czerpał środki na rozwój budownictwa mieszkaniowego?

Po pierwsze, Narodowy Program Mieszkaniowy będzie sprzedawał część gruntów zakwalifikowanych pod jego zarząd, tak by uzyskane środki przeznaczać na wsparcie budownictwa mieszkań. Zarządzane przez Fundusz nieruchomości mogą być inwestowane także w papiery wartościowe.

NFM będzie obejmował certyfikaty lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w zamian za wkład w postaci gruntów. W ten sposób państwo ma uniknąć finansowania programu ze środków budżetowych.
Wspomniany fundusz inwestycyjny budowałby mieszkania na wynajem za pośrednictwem utworzonej przez siebie spółki. Wynajmując mieszkania, fundusz inwestycyjny zarabiałby, a przez to potrzebne środki uzyskiwałby także Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, będący uczestnikiem takiego funduszu.

Nadmieńmy, że inwestycje w taki sposób realizowane będą już w programie pilotażowym. Za realizację każdego z projektów odpowiadać ma spółka celowa. Finansowaniem nich ma zająć się fundusz inwestycyjny Banku Gospodarstwa Krajowego, którego zarządcą jest spółka BGK Nieruchomości.

Jak Narodowy Fundusz Mieszkaniowy będzie wykorzystywał zdobyte środki?

Uzyskane z działalności funduszu inwestycyjnego środki, wedle założeń projektu ustawy o NFM, mogłyby być pożytkowane na prowadzenie działań analitycznych i popularyzujących innowacyjne rozwiązania w zakresie mieszkalnictwa i budownictwa. Przez to realizowany byłby zapis z uchwały o Narodowym Programie Mieszkaniowym, który zakłada poprawę stanu technicznego mieszkań i zwiększenia ich efektywności energetycznej.

Ponadto, środki Funduszu będę przeznaczane na uzbrojenie techniczne nieruchomości, co mogłoby podnosić wartość i atrakcyjność inwestycyjną przejmowanych od państwa gruntów. Chodzi tutaj także o środki pochodzące ze sprzedaży gruntów państwowych, na których np. ze względu na niewielki rozmiar nie byłoby większego sensu rozpoczynać inwestycji budowlanych w ramach programu Mieszkanie Plus.

Innym przeznaczeniem środków Funduszu mógłby być udział w spółkach prowadzących działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Jednym z ostatnich zadań Narodowego Funduszu Mieszkaniowego będzie także najprawdopodobniej finansowe wsparcie Funduszu Dopłat oraz Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Będzie to wpisywało się w poprawę warunków mieszkaniowych, które rządzący stawiają jako cel Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Narodowy Fundusz Mieszkaniowy potężną machiną napędzającą powstawanie mieszkań?

Przez środki pochodzące z taniego najmu w ramach programu Mieszkania Plus (od 10 do 20 zł za metr kwadratowy i 14-24 zł w opcji z dojściem do własności wynajmowanego mieszkania), sprzedaż co droższych nieruchomości państwowych czy emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz zapewne także obligacji państwowych ma zostać pobudzone budownictwo mieszkaniowe. W tym też realizowane przez gminy budowanie mieszkań komunalnych, na które nie powinno się już wtedy tak długo czekać, jak obecnie.

Powinno się także rozwinąć budownictwo specjalne tj. powstawanie noclegowni, domów dla bezdomnych lub mieszkań chronionych. Narodowy Fundusz Mieszkaniowy ma więc przyczynić się, z jednej strony do zwiększenia możliwości mieszkaniowych osób o umiarkowanych dochodach, a z drugiej do rozwoju budownictwa komunalnego. Co najważniejsze w tym wszystkim, odbędzie się to bez angażowania środków budżetowych.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*