Ustawa o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym

Można to śmiało powiedzieć, Narodowy Fundusz Mieszkaniowy będzie najważniejszą instytucją programu Mieszkanie Plus. Warto poznać najważniejsze zapisy projektu ustawy o NFM, który był poddany pod proces konsultacji publicznych.

Z projektu ustawy dowiadujemy się, że Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, operator Mieszkania Plus, będzie prowadził działania inwestycyjne z wykorzystaniem gruntów należących do samorządów i Skarbu Państwa we współpracy ze spółką BGK Nieruchomości a docelowo z Polskim Funduszem Rozwoju. NFM realizować będzie funkcję instytucji dysponującej wspomnianymi ziemiami. Będzie miał decydujący wpływ na stworzenie stabilnych i efektywnych warunków finansowania rozwiązań przyjętych w Narodowym Programie Mieszkaniowym.

Zadania Narodowego Funduszu Mieszkaniowego

To Fundusz przekazywać będzie w drodze przetargów ziemię zakwalifikowaną do programu podmiotom zobowiązującym się wybudować tanie mieszkania na wynajem, choć ten wymóg nie będzie dotyczył 100 procent mieszkań. Fundusz w zamian za powierzenie gruntów państwowych uzyskiwać ma certyfikaty lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Zyski generowane przez te fundusze oraz środki płynące ze sprzedaży określonych działek przeznaczane byłyby na działania NFM, których wypis znajdziemy w ustawie. Najważniejszymi z nich są: popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianego mieszkalnictwa, prowadzenie badań i analiz optymalizujących rozwój polskiego rynku mieszkaniowego. Wreszcie udzielanie wsparcia finansowego, wpływającego na zwiększenie dostępności mieszkań dla gospodarstw domowych.

Wartość gruntów, którymi dysponować będzie Fundusz nie został w treści projektu co prawda określony. Znalazła się tam jednak informacja o potencjale NFM, mogącym sięgnąć kwoty 9,5 mld zł. Szacuje się, że przy uwzględnieniu zadłużenia gruntów, które stały się zasobami programu Mieszkanie Plus, łączna suma, mogąca być dysponowaną przez Fundusz może wynieść nawet 30 mld zł.

Jakie ceny wynajmu?

Projekt ustawy potwierdza, że grunty będą mogły być nieodpłatnie udostępniane gminom lub organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na lokale komunalne, noclegownie czy schroniska dla bezdomnych. Ważniejszym jednak dla liczących na tanie mieszkania na wynajem jest informacja, że wynajmowane w ramach programu mieszkanie po 30 latach będzie można nabyć na własność. Brak tu jednak potwierdzenia, że metr kwadratowy wynajmowanego mieszkania kosztować będzie od 10 do 20 zł, co byłoby około dwukrotnym przebiciem cen obowiązujących na rynku najmu mieszkań.

Kto będzie miał łatwiej?

Choć ostateczna decyzja należy do podmiotów wynajmujących mieszkania, ustawa zakłada, że pierwszeństwo w kolejce po tani najem będą miały osoby o względnie niskich dochodach. Raz zakwalifikowane osoby nie będą pod tym kątem później weryfikowane. Łatwiej mogą mieć też osoby posiadające co najmniej jedno dziecko i rodziny wychowujące niepełnosprawne dzieci.
Ustawa w pewien sposób premiuje mobilność Polaków. Ci, którzy emigrowali do innego miasta, by podjąć w nim pracę lub rozpocząć w nim naukę, też będzie im łatwiej otrzymać tanie mieszkanie pod najem. Podobnie jak osoby, które nie posiadają mieszkania, choć nigdzie nie ma mowy o wyłączeniu z programu właścicieli mieszkań.

Zapisy szczególnie ważne dla inwestorów

Ważnym w kontekście tempa oddawania mieszkań do użytkowania jest zapis o obowiązku zakończenia inwestycji przez budujących w ciągu 4 lat od podpisania umowy z NFM.

Istotnym może też być dopuszczenie do ewentualnej sprzedaży 25 procent mieszkań na wolnym rynku. To może, zwiększając zyski inwestorów, zachęcić ich do większego udziału w programie. Przyczynić się może to też do tego, że zaistnieje mniejsze ryzyko wytworzenia się swojego rodzaju gett w miejscach budowy osiedli tanich mieszkań na wynajem.

Warto również wiedzieć, że upadłość operatora zarządzającego budynkiem oznacza, iż lokator może wykupić mieszkanie za sumę odpowiadającą kwocie niespłaconej należności. Warunek – osoba ta musi zebrać potrzebne środki w ciągu 6 miesięcy.
Poleganie na, nie zawsze sprawdzonych, doniesieniach prasowych może sprawić, że istotne punkty programu umkną naszej uwadze. Znając najważniejsze zapisy ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym dzięki naszemu artykułowi, mamy nadzieję, że zwiększysz swoje szanse w ewentualnym procesie ubiegania się o mieszkanie w tanim najmie.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*