Gdzie szukać zaświadczeń do kredytu i ubezpieczenia?

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego i jego ubezpieczenie wiąże się z koniecznością dostarczenia wielu niezbędnych dokumentów. Dziś odpowiemy na pytanie, gdzie powinniśmy się po niektóre z nich udać.

Jednym z najważniejszych jest zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach. Warto tutaj pamiętać o rozróżnieniu zaświadczenia, które wydaje nam upoważniony do tego podmiot, a oświadczenia, pod którym podpisujemy się my sami.

Gdzie po zaświadczenia o zarobkach i dochodach?

W przypadku zaświadczenia o wynagrodzeniu powinniśmy się po nie udać do naszego pracodawcy. Ten ma obowiązek nam je wydać. Niestety ustawowo nie jest uregulowane w jakim czasie musi to zrobić. W praktyce szybkość uzyskania zaświadczenia zależy od wewnętrznych procedur kadrowych w danej firmie i jej wielkości.

Na zaświadczeniu oprócz danych pracownika i pracodawcy powinny się znaleźć informacje na temat formy zatrudnienia, stażu pracy a także o wszelkich nagrodach i dodatkach, co pozwoli ustalić różnicę między dochodami i wydatkami umożliwiającą terminową, comiesięczną spłatę rat.

Z kolei po zaświadczenie o dochodach za dany rok należy wybrać się z wnioskiem do urzędu skarbowego. Powinniśmy w składanym dokumencie zawrzeć nasze dane jako podatnika, wskazując też organ, do którego składamy wniosek. Pamięć o tym pozwoli uniknąć powtórnych wycieczek do „skarbówki”. Ta zaświadczenie powinna wydać bez zbędnej zwłoki w maksymalnym terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wniosek można też wysłać pocztą tradycyjną. By otrzymać zaświadczenie należy uiścić opłatę skarbową, co można dokonać w kasie urzędu skarbowego lub przesłać ją na rachunek odpowiedniego urzędu miasta. Dowód zapłaty możemy dołączyć do podania, ale jest też możliwe jego dostarczenie w przeciągu 3 dni od złożenia wniosku.

Zaświadczenia dla przedsiębiorców

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, potrzebne jest też zaświadczenie o niezaleganiu z tytułu składek z ZUS-u i zaświadczenie z US o niezaleganiu z tytułu zobowiązań podatkowych. Potrzebne też będą w takiej sytuacji zaświadczenia potwierdzające przyznanie numeru REGON i NIP. Ten pierwszy numer otrzymamy na żądanie w urzędzie statystycznym. Do potwierdzenia NIP-u wystarczyć powinien ujawniający numer odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeśli chodzi o zaświadczenia, potrzebny będzie też dokument poświadczający wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Uzyskamy go samodzielnie, pobierając ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potem drukując.
Czego jeszcze, oprócz zaświadczeń, bank może oczekiwać?

Oprócz zaświadczeń, aktu notarialnego, odpisu z księgi wieczystej, dokumentu potwierdzającego prawo własności ważną rzeczą jest ubezpieczenie kredytu. Często bank wymaga przeniesienia praw ubezpieczonego na bank zwane cesją, przez co kredytodawca zabezpiecza się przed niewypłacalnością swojego klienta. By dopełnić formalności kredytowe dobrze wybranym ubezpieczeniem, warto zapoznać się ze szczegółami, na jakie dobrze zwrócić uwagę w serwisie poświęconym ubezpieczeniom kredytowym http://ubezpieczeniekredytowe.pl/. Zanim dokonamy cesji polisy na bank, lepiej wiedzieć na co zwracać uwagę w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, tak by ochrona zabezpieczała obie strony procesu kredytowego.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*