Mieszkanie na Start – nowy rządowy program

Z początkiem 2019 roku wystartował nowy program rządowy wspierający Polaków w spełnianiu marzeń o nowym, komfortowym mieszkaniu. Projekt, którego założeniem jest pomoc w uiszczaniu opłat czynszowych to modyfikacja Mieszkania Plus, które niestety nie zdało egzaminu w wielu aspektach. Będąc na początku drogi do zrealizowania założeń programu Mieszkanie na Start wyrażamy głęboką nadzieję, że w tym przypadku będzie zdecydowanie inaczej. Oczywiście sprawdziliśmy jakie są podstawy funkcjonowania nowego projektu dopłat i kto może z nich skorzystać.

Podstawowe założenia programu

Założenia Mieszkania na Start określa “Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania”. Nowy program rządowy stanowiący modyfikację Mieszkania Plus zakłada przyznanie dopłat do czynszu dla osób, które osiągają dochód, którego wysokość utrudnia lub uniemożliwia im samodzielny najem lub zakup mieszkania z własnego budżetu, ale nie pozwala na wnioskowanie o lokal komunalny. W celu większego uszczegółowienia tego kryterium ustawodawca określił maksymalny poziom uzyskiwanego przez wnioskodawcę dochodu na poziomie nie przekraczającym 60 procent przeciętnego wynagrodzenia czyli tego publikowanego raz w roku przez Główny Urząd Statystyczny. Co ważne, jest to wartość dla jednoosobowego gospodarstwa domowego. Każda kolejna osoba podnosi tę granicę o 30 procent. Choć kryterium dochodu możemy uznać w Mieszkaniu na Start za główne, to nie jest ono jedyne. Przyszły beneficjent nowego programu rządowego nie może bowiem być właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania, a  także musi być polskim obywatelem lub cudzoziemcem przebywającym na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie. Istnieją dodatkowo inne warunki związane z gminą, w której chcielibyśmy zamieszkać.

Rola gmin w rozpatrywaniu wniosków

Chcąc ubiegać się o dopłaty w ramach programu Mieszkanie na Start, musimy posiadać podpisaną uprzednio umowę najmu mieszkania wchodzącego w skład inwestycji zrealizowanej we współpracy inwestora i gminy lub spółki gminnej biorącej udział w programie. Przystępując do wyboru lokalu szukamy jego lokalizacji wśród tych dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej BGK. Następnie musimy skontaktować się odpowiednimi organami gminnymi celem uzyskania informacji o możliwościach złożenia wniosku o podpisanie umowy najmu w ramach programu. Kwalifikując nas do wpisania na listę kandydatów gmina może zwracać uwagę na takie kwestie jak wysokość naszych dochodów, występowanie niepełnosprawności w rodzinie czy ilość członków w gospodarstwie domowym. Dbając o swoje interesy gmina może przyznawać też pierwszeństwo osobom chcącym zamieszkać na jej terenie ze względów zawodowych. Może to bowiem przyczynić się do aktywizacji społeczności w tym zakresie.

Na jakiej wysokości dopłaty możemy liczyć

Jeżeli spełnimy wszystkie wymagania i uda nam się podpisać umowę najmu mieszkania w gminie objętej nowym programem rządowym, możemy złożyć wniosek o przyznanie dopłat do czynszu. W przypadku pozytywnej decyzji nasze opłaty z tytułu najmu zostaną pomniejszone o przyznaną kwotę. W dużym uproszczeniu – obliczając wysokość dofinansowania bierzemy pod uwagę iloczyn współczynnika dopłaty, czyli 1,8% i 1/12 “średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej”, który obowiązuje w dniu złożenia wniosku w danej gminie. W zależności od liczebności rodziny, wielkości mieszkania i jego lokalizacji, nasze dopłaty mogą oscylować w granicach od 100 zł do nawet 800 zł.

Jak widać, uczestnicząc w nowym rządowym programie możemy sporo zaoszczędzić. Warto więc śledzić informację na temat kolejnych gmin biorących udział w Mieszkaniu na Start.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*